Hello, world!

Najciekawszymi kwestiami są te najgłębsze: natura wszechświata, natura umysłu, natura abstraktów – fundamenty naszej rzeczywistości. Jak jednak snuć myśl tak, aby powiedzieć cokolwiek naprawdę ciekawego i zarazem nie arbitralnego? Czy da się być jednocześnie poważnym filozofem, fizykiem, psychologiem, neurobiologiem, matematykiem i antropologiem, a może i religioznawcą? Być może trzeba.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Filozofia